Čeština
Měna CZK
Tunelová pec buy in Brno on Čeština
Kup teď Tunelová pec
Tunelová pec

Tunelová pec

Zboží od výrobce
K dispozici
Zadejte cenu od prodávajícího
Denní:
Prodávající
Česko, Brno
(Zobrazit na mapě)
+420 
Zobrazit telefony
Popis

Tunelová pec pro výpal cihlářského zboží

Tunelové pece vozové s automatickým řízením režimu výpalu pro výkony 10 mil., 15 mil., 30 mol., 60 mil., 150 mil. a více cihelných jednotek za rok.

Rozměry pecí, detaily technického řešení včetně pálicího režimu a měrné spotřeby tepla jsou stanovovány podle výsledků zkoušek surovin a podle vypalovaného sortimentu.

Pece se vyznačují moderní konstrukcí, snadnou ovladatelností a provozně funkční spolehlivostí. Vytápěné jsou plynnými, kapalnými nebo pevnými palivy fluidně spalovanými. Podle šířky peciště a nároků na tepelně-technický režim jsou osazovány stropními nebo bočními hořáky anebo kombinací obou.

Řízení pece je prováděno automaticky. Procesní úroveň systému je tvořena programovatelným automatem, který je modulárně konfigurovatelný na potřebný rozsah. Na jeho vstupy jsou přiváděny signály od všech snímačů, signály chodu a poruchy motoru, hořáků, mezních stavů veličin atd. Výstupy automatu připojené na akční členy ovládají technologický proces výpalu dle zvoleného programu. Programovatelný automat provádí automatické řízení cyklu výpalu.

Operátorskou úroveň tvoří osobní počítač s barevným monitorem, tiskárnou s komfortním vizualizačním softwarem. Tento počítač je připojen pomocí datové sběrnice k programovatelnému automatu.

Operátor sleduje technologický proces pomocí volených obrazů na monitoru a pomocí klávesnice a myši zadává nebo mění parametry řízení. Program umožňuje též hierarchii přístupových práv, čímž zabraňuje zneužití nepovolanou osobou. Vybrané parametry jsou dlouhodobě uchovávány na pevném disku a je možno provést jejich zobrazení nebo tisk na tiskárně.

Pro intenzifikaci výkonu cihlářských pecí provádíme řadu činností směřujících k modernizaci a rekonstrukci:

·Prodloužení pece a zvýšení profilu peciště zvednutím celého stropu pece nebo úpravy délky jednotlivých pásů

·Úpravy výkonu jednotlivých technologických uzlů, částečnou anebo úplnou výměnu a modernizaci zařízení rozvodu paliva a vzduchu, doplnění vzduchotechniky a ventilátorů

·Výměnu hořáků za moderní typy, instalace hořáků s primárním a sekundárním vzduchem, záměnu paliva

·Stěhování pece, včetně demontáže a následné montáže přestěhované pece a její modernizaci.

Contact the seller
Tunelová pec
Tunelová pec
Shipping method
Porovnání0
ClearVybrano položek: 0